Welkom

De HIGH-PERFORMANCE® Analyse is speciaal ontwikkeld voor het in kaart brengen van het voorkeursgedrag van personen, maar ook van teams, afdelingen en zelfs van volledige organisaties. De resultaten van deze analyse geven een inzicht in de onderliggende persoonskenmerken en waardensystemen die mensen hanteren en die in belangrijke mate het denken en het gedrag bepalen in de werksituatie. De analyse levert geen beoordeling op maar resulteert in een profiel dat inzicht geeft in uw persoonlijke voorkeursgedrag. Er zijn dus geen goede of slechte profielen.

Het invullen van de analyse, die is samengesteld uit 45 vragen, kost ongeveer 30 minuten.
De HIGH-PERFORMANCE® Analyse maakt gebruik van cookies die uw persoonlijke gegevens opslaan. Door de analyse in te vullen gaat u akkoord met het gebruik hiervan. De door u verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk aangemerkt.